Presise, dyktige og ga oss gode råd til håndtering av problemet. Vi er svært fornøyde! 
 
Jonas Sharma-bakkevig, 15. mai. 2019