Vedlikeholdsspyling

Vedlikeholdsspyling

Over tid vil matrester og fett som skylles ned i vasken feste seg til rørveggene. Det samme gjelder for rørene på badet der såperester, og hår er de store synderne. Siden tette avløpsrør fort gir store skader på bolig og interiør er rådet vårt klart.

Vær føre var – slik at skadene ikke oppstår i det hele tatt

En grundig rengjøring av avløpsrørene innvendig

Vi starter normalt med å spyle fra sluk og avløp fra bad og kjøkken, og så følge opp via stammer og bunnledning ut til det kommunale avløpet.

Arbeidet gjøres uten kjemikaler, kun med vann, roterende dyse og høytrykk. Resultatet er en kraftig, men skånsom rengjøring av rørene.

Krisespyling dreier seg om å fjerne konkret propp, mens vedlikeholdsspyling består av en grundig rengjøring av boligens avløpsrør

vedlikeholdsspyling
  • Vedlikeholdsspyling kan forlenge levetiden på rørene betraktelig.
  • Etter vedlikeholdsspyling vil rørene bli fri for fett og avleiring som den gangen de ble installert.
  • Akutte blokkeringer i avløpsrørene kommer ofte av dårlig eller mangelfullt vedlikehold.

Er du i tvil om tilstanden på rørene hjemme?

Alarmklokkene bør ringe hvis du legger merke til lukt eller klukking fra avløpet. Det er klassiske tegn på at rørene begynner å bli tette, og da bør vedlikeholdsspyling stå øverst på agendaen din hvis du vil unngå store skader. Vedlikeholdsspyling er et forebyggende tiltak som skal hindre at avløpet går akutt tett.

Ønsker du vedlikeholdsspyling?

Vi har kunnskapen, utstyret og erfaringen.
En avtale med oss om vedlikeholdsspyling, er en garanti mot tette avløpsrør.

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Vi har en økende oppdragsmengde og trenger flere medarbeidere

Se våre ledige stillinger her