Rørtining / Tining av rør

Når det blir kaldt ute kan trykk og vannledninger fryse. Da må rørene tines uansett om de er ute eller inne.  Med vår moderne spylebil kan vi tilby en effektiv tiningsmetode hvis uhellet først er ute.  

Frosne rør

Frostskader skjer ofte i løpet av de første døgnene i en kuldeperiode, når vi ikke er forberedt. Når vann fryser til is, øker volumet med ca.10 prosent og det kan medføre at trykket i ledningen stiger helt til det brister. Vannrør som fryser kan forekomme i både gammel og ny hus. Dårlig isolering , skader og feil på varmekabler er ofte årsaken til frosne rør.

Ting av forsene rør

Få hjelp raskt

For å begrense skaden, er det viktig å få hjelp så raskt som mulig, slik at rørene ikke sprekker. 

Er rørene skikkelig frosset må fagpersonell kontaktes for tining.

Tette Avløp AS har spylebiler som benytter høytrykksspyling og kan tine dine frosne vannledninger, taknedløp, utvendig sluk og rister som har frosset. Vi får jobben gjort!

Frosne rør