Avløpsutbedering

Vær obs på lyder og lukter i huset når du bruker avløpene. Om vannet renner saktere enn normalt ned i sluket, om det lukter litt annerledes eller du hører en klukking i rørene bør du ta grep. Det er de første tegnene på at noe er galt.

Av og til er det nok med rørrens eller rørspyling og foreta en reparasjon, men i andre tilfeller kan det hende rørsystemet må graves opp og skiftes i sin helhet. 

Utbedring av vann og avløp

Når avløpssystemet må utbedres er det viktig å gjøre en helhetlig tilstandsrapport før man velger utbedringsmetode.

Vi utarbeider en tilstandsrapport, så du får nyttig informasjon og råd om hvordan ditt problem best kan løses.

Avløpsutbedring
Vi har utstyr og kompetanse til å utføre både enkle og krevende jobber
  • Mange gode referanser
  • Bred og solid kompetanse
  • Rask og god service
  • Konkurrasedyktige priser
  • Tilgjengelig hele døgnet, hele året!

Avløpsutbedring

Avløpsutbedring er en prosess der eksisterende avløpssystemer blir reparert eller oppgradert for å sikre at de fungerer effektivt, og oppfyller gjeldende standarder og krav. Dette kan innebære en rekke tiltak er avhengig av behovene til det aktuelle avløpssystemet.

Feil med avløpet

Hvis avløpssystemet har fysiske skader, som lekkasjer, sprekker eller brudd, må disse skadene repareres. Dette kan kreve utskifting av deler av rørledningen eller tetting av lekkasjer.

Rengjøring og spyling
Regelmessig rengjøring og spyling av avløpssystemet er viktig for å fjerne avleiringer, fett, slam og andre materialer som kan forårsake blokkeringer og redusere systemets kapasitet.

Oppgradering av avløpssytemet
Noen ganger må avløpssystemet oppgraderes for å håndtere økt belastning eller for å møte strengere miljøkrav. Dette kan inkludere utskifting av gamle rør med nye.

Forebyggende vedlikehold
For å forhindre fremtidige problemer kan det være nødvendig med forebyggende vedlikeholdstiltak, som jevnlig inspeksjon av avløpssystemet og vedlikeholsspyling.

Avløpsutbedring er en viktig del av vedlikeholdet og krever nøye planlegging.

Vi har høy kompetanse og rask responstid.

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Vi har en økende oppdragsmengde og trenger flere medarbeidere

Se våre ledige stillinger her