Avløpsutbedring - utbedring av vann og avløp

Av og til er det nok med rørrens eller rørspyling og foreta en reparasjon, men i andre tilfeller kan det hende rørsystemet må graves opp og skiftes i sin helhet.

Vannlekkasje, avløpsblokkering eller tette rør 

Vi står til  din disposisjon 24 timer i døgent, hele året.

Når avløpssystemet må utbedres er det viktig å gjøre en helhetlig tilstandsrapport før man velger utbedringsmetode.

Utarbeidelse av tilstandsrapport
Vi utarbeider en tilstandsrapport, så du får nyttig informasjon og råd om hvordan ditt problem best kan løses.

Avløpsutbedring