Hva er rørfornying

Rørfornying er en metode der vi støper nye rør inn i de gamle rørene som allerede er der. Uten oppgraving eller rivning fornyer vi dine gamle rør. Metoden kan brukes på forskjellige typer rør, inkludert avløpsrør og vannrør. 

Det ikke er nødvendig med oppgraving og det er som regel en mye billigere løsning enn å legge helt nye rør.
Rør som er rørfornyet har en like lang levetid som et nytt rø

Rørfornying kan kreve godkjennelse

Rørfornying kan kreve godkjennelse. Hvis rørene er koblet til offentlige kloakksystemer eller vannledninger, kan det være nødvendig med tillatelser fra kommunen.

Hvor lang tid tar rørfornying 

Rørfornying tar vanligvis mindre tid enn fullstendig rørutskifting. Tidsrammen varierer basert på prosjektets omfang, rørenes tilstand, og fornyingsteknikk. Mindre prosjekter kan fullføres på en dag, mens større eller mer komplekse oppgaver kan ta flere dager.

Faktorer som påvirker hvor lang tid rørfornying tar:

Hvor mange rør som skal fornyes?
Hvor lange er rørene?
Hvor vanskelig er det å komme til rørene?
Hvor mye er rørene skadet?
Er det lekkasjer eller blokkeringer?
Er rørene bøyd eller deformerte?
Noen teknikker krever mer tørketid enn andre.

Tilleggsarbeid
Det kan være nødvendig å utføre andre arbeider i forbindelse med rørfornying, for eksempel reparasjon av vannskader eller oppgradering av avløpssystemer.

Kontakt oss for gratis tilbudsbefaring

Høytrykksspyling
Tette Avløp AS sørger for at jobben blir utført i samsvar med god håndverksmessig standard.
Høytrykksspyling
 • Mange fordeler med rørfornying
 • Det er økonomisk
 • Det har samme levetid som et nytt rør 
 • Beboere trenger ikke å flytte ut
 • Bærekraftig og miljøvennlig

Pris på rørfornying

Prisen vil variere avhengig om du bor i enebolig, borrettslag eller sameie. Skadeomfanget er potensielt langt større i et sameie / borrettslag enn i en enebolig, men utgiftene fordeles på flere beboere, så prisen er nødvendigvis ikke dyrere enn for en enebolig.

Her er noen estimater for å gi deg en generell ide
Strømpeforing: 2000 - 4 000 per meter
Rør-i-rør: 5 000 - 7 000 per meter
Husk at dette bare er estimater, og den endelige prisen kan variere betydelig.

Tar du kontakt med oss vil du få et pristilbud som inkluderer materialer, arbeidskraft og tidsrammen for prosjektet.

Som boligeier har du ansvaret helt ut til kommunens rør, selv om det er utenfor din tomtegrense.

Rørinspeksjon før rørfornying

En rørinspeksjon kan hjelpe oss med å finne den beste metoden for rørfornying: Det finnes flere forskjellige metoder for rørfornying, og den beste metoden avhenger av tilstanden til rørene dine. En rørinspeksjon kan gi informasjon om omfanget av skadene på rørene, slik at vi kan velge den mest effektive og kostnadseffektive metoden.

Rørfornying er velprøvd og veldokumnetert

Vi tilbyr en veldokumentert og helhetlig tilstandsanalyse. Tette Avløp leverer teknisk godkjente løsninger, som lar seg benytte i de fleste typer bygninger.

Våre kunder er boligeiere, sameier og borettslag, kommuner og rørleggere. 

Vi gir også deg råd om hvordan best kan fornye dine rør i henhold til norsk standard.

Rørfornying

Vi er medlem av RIN (Rørinspeksjon Norge)

Rørfornying
 • Rørfornying - en god løsning
 • Inne i leiligheter og hus
 • Under kjellere
 • Private stikkledninger
 • Kommunale ledningsnett
 • Offentlige bygg 

Ønsker du å oppgrader rørsystemet uten graving eller riving?

Tette Avløp kommer på gratis befaring i Oslo og Viken. Under befaringen ser vi på jobben, kommer med veiledning, pris, tidsestimat og løsningsforslag.

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Vi har en økende oppdragsmengde og trenger flere medarbeidere

Se våre ledige stillinger her