Rørinspeksjon

Rør er ofte nedgravde eller skjulte. En rørinspeksjon avdekker lekkasjer, forstoppelser, feil og mangler i avløp og rør. I dag kan svært mange skader utbedres uten kostbar oppgraving ved hjelp av en TV-inspeksjon og rørfornying, som er en billigere løsning en full utskiftning av rør. 

Rørinspeksjon med kamera

Under rørinspeksjonen vil kameraet kunne finne: Lekkasjer, forstoppelser, ujevnheter i rørvegger, avleiringer, synlige pakninger, hull, sprekker og skader fra rotter eller andre fremmedlegemer. Kamerakjøringen lagres på en minnepenn som utleveres kunden.

Rørinspeksjon

Tilstandsrapport

En rørinspeksjon vil deg er solid dokumentasjon med en faglig vurdering av rørens tilstand og anbefaling på hvordan skaden bør utbedres. Vi kan gjennomføre en rørinspeksjon med skriftlig tilstandsrapport. Vi vil også kunne foreslå konkrete tiltak i etterkant av inspeksjonen samt utvidet dokumentasjon av rørenes tilstand.

Feil på rørledninger

Har du gjentatte ganger hatt problemer med rørledningen, kan det være hensiktsmessig å bestille en rørinspeksjon. Feil på rørledninger kan skje over tid og gjerne oppstå uten forvarsel

Rørinspeksjon
 

Rørbefaring ved kjøp og salg av bolig / eiendom

Det er en stor fordel å få utført en rørinspeksjon av bolig og eiendom ved kjøp og salg. En kontroll kan bidra til å sette en korrekt verdi på boligen eller eiendommen - slik at selger og kjøper unngår økonomiske bekymringer.

Er du i tvil - få utført rørinspeksjon

Kartlegging for å avdekke eventuelle feil, for å kunne forebygge er veldig viktig. Det kan få store konsekvenser å vente.

Gratis og uforpliktende befaring!

For kunder i Oslo og Viken. Under befaringen ser vi på jobben, kommer med veiledning, pris, tidsestimat og løsningsforslag.

Rørinspeksjon